nedelja, 15. december 2019

Osteoartritis kolka in bolečine v kolku

FIZIOTERAPEVT SVETUJE: Manualna terapija pomaga pri bolečinah v kolku zaradi osteoartritisa, starostnih sprememb in obrab kolka, ko je nadražena sklepna ovojnica.


torek, 06. avgust 2013

ETA scan / HADO scan


ETA SCAN oziroma HADO SCAN je diagnostična in terapevtska naprava, ki temelji na uporabi kvantne teorije in je naprednejša oblika bioresonance. Pokaže obstoječa neravnovesja v telesu in preuči katere strategije zdravljenja so najboljše, da se doseže boljše zdravje.
ETASCAN_mozgani

nedelja, 02. december 2012

Biomechanics after ACL rupture without surgical reconstruction: a pilot study


The most common injury of the knee joint in athletes, as well as football players, is the rupture of the anterior cruciate ligament (ACL). Biomechanics of one or more years after the injury of ACL, treated without reconstruction in athletes is poorly studied. Existing researches which cope with that problem have a consensus, that one of the consequence of ACL rupture is an increased anterior translation of the tibial platao. The aim of this pilot study was to determine differences in some biomechanical parameters between a stable and unstable knee joint during normal, self-selected walking speed in order to gain an insight into the possible compensatory strategies. A high-speed camera (120 Hz) and reflective markers placed on lower limbs were used to record 10 steps in the stance phase of one subject (female, age: 39 years, high: 158.5 cm, body mass: 45.0 kg) with a total rupture of ACL (mechanically unstable, but functionally stable knee joint) 3 years after the injury. A kinematic analysis was done to calculate the angle of the left and right knee joint. At the same time ground reaction forces were measured on a force plate and the average net muscular torque for both knees was calculated using the inverse dynamics. The independent samples T-test or Mann-Whitney U test showed a significantly (p=0.000) greater extension of the unstable knee, but the net muscular torque was not significantly different. It is known that total rupture of ACL leads to the development of premature knee arthrosis. It could be expected that the net muscular torque would be the primary reason for damaging the cartilage, but the results of this pilot study showed that the loads on an unstable knee joint were not increased. Increased torque is probably not the primary reason for developing premature knee arthrosis, but it could be the changes in instantaneous axis of rotation because of increased knee extension carried much more influence. The use of a physiotherapeutic technique of manual kinematic re-education might enable a decrease of knee extension and so might lead to a more equal loading on the knee joint cartilage in persons treated conservatively. A total rupture of ACL, even 3 years after injury affects biomechanics of the unstable knee joint during gait. Due to a great potential of re-injury of the knee joint that leads to meniscal lesion, most athletes decide to reconstruct the ACL. On the other hand, for those who decide to be treated conservatively the impact of the manual kinematic reeducation on knee biomechanics should be further explored, as well as the possible reasons for the increased knee extension angle such as differences in muscle activation between mechanically stable and unstable knee joint.

sreda, 21. november 2012

Ruptura sprednje križne vezi in aktivacija mišic


POVZETEK

Mišične aktivacije nestabilnega kolena zaradi totalne rupture anteriornega križnega ligamenta (ACL) so nejasne. Cilj pilotne raziskave je, da preverimo ali se razlikuje mišična aktivacija v stabilnem in nestabilnem kolenu zaradi totalne rupture ACL. V pilotni raziskavi je sodelovala 1 preiskovanka (39 let, 158,5 cm, 45 kg, BMI 18 kg/m2), s totalno rupturo ACL pred 3 leti. Z elektromiografijo (EMG) smo merili aktivnost m. vastus medialis (VM) in m. biceps femoris (BF). Vrednosti smo normalizirali glede na največje izometrično naprezanje pri kotu 40° fleksije kolena. S T-testom za neodvisne vzorce smo primerjali povprečno aktivnost VM in BF v posameznih podfazah hoje nestabilnega in stabilnega kolena. Ugotovili smo značilne razlike med amplitudo m. vastus medialis stabilnega (VMs) in nestabilnega (VMns) kolena v fazi dvojne opore ob dostopu (VMs = 35.6 ± 10.6%, VMns = 23.3 ± 14.6%, p = 0,033), fazi enojne opore (VMs = 13.8 ± 4.5%, VMns = 6.5 ± 3.2%, p = 0,000), fazi dvojne opore ob odrivu (VMs = 16.8 ± 13.0%, VMns = 1.0 ± 0.4%, p = 0,001) in fazi zamaha (VMs = 17.0 ± 4.7%, VMns = 11.1 ± 5.7%, p = 0,006). Ravno tako smo ugotovili značilne razlike med aktivacijo m. biceps femoris stabilnega (BFs) in nestabilnega (BFns) kolena v fazi dostopa (BFs = 4.0 ± 1.1%, 10.5 ± 2.7%, p = 0,000), opore (BFs = 2.0 ± 3.0%,   = 7.7 ± 4.8%, p = 0, 002), odriva (BFs = 0.9 ± 0.3%, BFns = 1.9 ± 0.8%, p = 0,001) in zamaha (BFs = 8.5 ± 2.7%, BFns = 16.0 ± 4.1%, p = 0,000). Rezultati kažejo, da je v nestabilnem kolenu večja aktivacija BF in manjša aktivacija VM v primerjavi s stabilnim kolenom. Predpostavljamo torej, da mehanoreceptorji v sklepni ovojnici zaznajo prevelik zdrs tibije anteriorno in preko sinaps v hrbtenjači facilitirajo aktivnost sinergistov ACL in inhibirajo aktivnost antagonistov. Potrebne so nadaljne raziskave, ki bodo spremljale aktivnost vseh glav m. quadriceps, m. semitendinosus in m. sartorius.