nedelja, 27. oktober 2013

Zdrava prehrana starostnika v tretjem življenskem obdobju


ZNAČILNOSTI TRETJEGA ŽIVLJENJSKEGA OBDOBJA
  1. —  povečuje se izguba mišičnega tkiva
  2. —  povečuje se izguba kostne mase
  3. —  kopičijo se zaloge maščob
  4. —  poveča se občutljivost na glukozo
  5. —  upočasni se presnova
  6. —  upočasni se izločanje prebavnih sokov
  7. —  upočasni se presnova hranilnih snovi
  8. sposobnost zaznavanja določenih okusov se zmanjšuje: prag zaznavanja okusov je 2,5 krat nižji, pri zaznavanju maščob pa se prag zmanjša za 4x!
  9. energijske potrebe so 20 do 25% nižje po 60 letu

nedelja, 20. oktober 2013

Poraba maščob med aktivnostjo - vpliv intenzivnosti aktivnosti


Aktivnost lahko razdelimo glede na intenzivnost na: nizko, srednjo in visoko intenzivno aktivnost. V literaturi sicer meje niso strogo določene in se gibljejo nekje do 50% največje porabe kisika (VO2max) za nizko intenzivno aktivnost, od 55% do 70% VO2max za srednje intenzivno aktivnost in nad 75% VO2max za visoko intenzivno aktivnost. Med nizko intenzivno vzdržljivostno aktivnostjo (NIVA) in srednje intenzivno vzdržljivostno aktivnostjo (SIVA) so prevladujoči energijski vir maščobe, medtem ko je med visoko intenzivno vzdržljivostno aktivnostjo (VIVA) poraba maščob manjša kot pri SIVA. Z merjenjem stehiometričnega razmerja CO2 in O2 med dihanjem (RER – “respiratory exchange ratio”), na osnovi katerega lahko sklepamo na vrsto porabljenega energetskega vira so že v začetku prejšnjega stoletja ugotovili, da se oksidacija maščob od nivoja v mirovanju povečuje vse do intenzivnosti 65% VO2max. Tako se poraba maščob med vzdržljivostno aktivnostjo, ki traja od 60 do 90 min poveča od 5 do 10-krat. Nadaljne raziskave so z merjenjem RER in spremljanjem izotopov potrdile največjo oksidacijo maščob pri SIVA in sicer pri intenzivnosti 65% VO2max, v primerjavi z NIVA (25% VO2max) in VIVA (85% VO2max).